Het onboardingsprogramma voor de aanstaande energieprofessional

De energietransitie is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd en het tekort aan personeel in de energietransitie is een groeiend probleem. Of je nou een starter of een professional met jaren ervaring bent, het is van groot belang dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te scholen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Tijdens dit onboardingsprogramma, bestaande uit vijf zelfgekozen ééndaagse-Masterclasses, leer je dan ook alles over de energiesector. Zo kan jij na het volgen van deze cursus met de juiste skillset aan het werk.

Waarom deelnemen?

De energietransitie is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. Het is een transformatie die nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Het is dan ook van groot belang dat we ons richten op duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Tegelijkertijd is er een tekort aan professionals met expertise in de energietransitie. Of je nou een starter of een professional met jaren ervaring bent, we hebben je nodig! We zien dat steeds meer mensen met diverse achtergronden instromen in dit werkveld en dat zorgt voor een bredere kennisbasis, verschillende perspectieven, ideeën en creatieve oplossingen.

Voordelen:

 • Gepersonaliseerd traject
 • Ruime aanbod in onderwerpen: netcongestie, groen gas, batterij & opslag, waterstof, wind, warmtetransitie en carbon capture, utilisation & storage (CCUS)
 • E-learning (9 uur aan lesmateriaal)
 • Toegang tot verschillende events en netwerk van New Energy Coalition en partners

Hieronder vind je per Masterclass een korte omschrijving. Je kan meer informatie over de programma’s vinden op de webpagina van de desbetreffende Masterclass of de brochure van dit onboardingsprogramma downloaden.

Masterclass Introductie in de Energietransitie

Tijdens deze Masterclass behandelen we de fundamentele begrippen van energie, de noodzakelijkheid en urgentie van de energietransitie en staan we stil bij de waardeketen van gas en elektriciteit. Een ideaal programma om te volgen als je geen kennis van de energietransitie hebt. Deze trainingsdag wordt gehost door Gemeente Groningen.

 • Datum: 13 november 2024
 • Locatie: Gemeente Amsterdam, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Energietransitie.

Masterclass Groen Gas

Tijdens deze Masterclass nemen we je mee langs de belangrijkste onderdelen van de groen gas waardeketen. Van biomassa tot biogasproductie, opwaardering, distributie en consumptie. Ook wordt er gekeken naar regelgevings- en publieke acceptatiekwesties rond hernieuwbaar gas en diverse toepassingen, bijvoorbeeld in mobiliteit en verwarming. Deze trainingsdag wordt gehost door GasTerra.

 • Datum: 4 september 2024
 • Locatie: Kiwa, Apeldoorn, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Groen Gas.

Masterclass Warmtetransitie

Tijdens deze Masterclass bespreken we hoe verschillende warmtebronnen geïntegreerd kunnen worden om een duurzame warmtevoorziening te realiseren. Daarnaast besteden we aandacht aan de werking van warmtenetten, de werking en toepassingen van warmtepompen en de impact van de warmtetransitie op de gebouwde omgeving.

 • Datum: 17 oktober 2024
 • Locatie: Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Warmtetransitie.

Masterclass Waterstof

Tijdens deze Masterclass, in samenwerking met DNV en Waterstofnet, geven we je een overzicht van de gehele waterstofwaardeketen. We kijken daarnaast naar de nieuwste ontwikkelingen op dit snel evoluerende gebied met behulp van onze Hydrogen Valley Tour in Virtual Reality. Deze trainingsdag wordt gehost door Port of Amsterdam.

 • Datum: 2 oktober 2024
 • Locatie: nog te bevestigen, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Waterstof.

Masterclass Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCUS)

Deze masterclass biedt een verkenning van Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) en behandelt de belangrijkste onderdelen van de complete CCUS-waardeketen. De focus ligt op CO2-afvang, opslag en utilisatie, evenals de financiële aspecten die daarbij komen kijken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan regelgeving en publieke. Deze trainingsdag wordt gehost door EBN.

 • Datum: 21 november 2024
 • Locatie: Gasunie, Groningen, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass CCUS.

Masterclass Batterij & Opslag

Deze masterclass belicht een breed spectrum aan cruciale onderwerpen in de context van de energietransitie en opslag. De focus ligt op de rol van batterijen in de energietransitie, de bijbehorende techniek en de business case van deze opslagmethoden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van opslag en de potentie die deze technieken hebben in de energietransitie.

 • Datum: 9 oktober 2024
 • Locatie: RWE Utrecht, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Batterij en Opslag.

Masterclass Netcongestie

Deze masterclass biedt een diepgaande verkenning van netcongestie en behandelt de belangrijkste onderdelen van het beheer van congestie in elektriciteitsnetwerken.  De kansen en uitdagingen op het gebied van standaardisatie, beleid, marktwerkingen cyberbeveiliging in relatie tot netcongestie worden besproken Deze trainingsdag wordt gehost door Enexis.

 • Datum: 5 november 2024
 • Locatie: Nog te bevestigen, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Netcongestie.

Masterclass Wind

Deze masterclass biedt een overzicht van de windenergie en de cruciale rol ervan in de energietransitie. Tijdens deze masterclass duiken we dieper in de beweegredenen achter de groeiende windenergiesector en de impact ervan op zowel de onshore als offshore gebieden. We verkennen de toepassing van windenergie in diverse sectoren, variërend van grootschalige windparken tot individuele windturbines. Daarnaast bespreken we de technologische uitdagingen en innovaties die de sector vormgeven. Deze trainingsdag wordt gehost door RWE.

 • Datum: 18 december 2024
 • Locatie: Groningen Seaports Delfzijl, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Wind.

Masterclass Energietransitie in Praktijk

Stap in de dynamische wereld van de energietransitie tijdens onze boeiende Masterclass Energietransitie in praktijk, een mooie aanvulling op onze theoretische Masterclasses. Tijdens deze dag nemen we je mee op een inspirerende reis door stad en omgeving Groningen, dé hotspot voor hoogwaardig onderzoek en innovatie op het gebied van energie.

 • Datum: 10 december
 • Locatie: (omgeving) Groningen, Nederland
 • Organisaties / plekken: verschillende locaties

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Energietransitie in Praktijk.

Masterclass Energiehubs

 • Datum: 10 september 2024
 • Locatie: Novar Groningen, Nederland

Masterclass Energieplanologie

Van het identificeren van geschikte locaties voor windmolenparken en zonne-energie-installaties tot het coördineren van regionale transportnetwerken en het bevorderen van energie-efficiënte stedelijke ontwikkelingen, deze masterclass belicht de diverse aspecten van planologie die van cruciaal belang zijn voor het realiseren van een succesvolle energietransitie.

 • Datum: 18 september 2024
 • Locatie: Gemeente Groningen, Nederland

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Energieplanologie.

Masterclass Mobiliteit

 • Datum: 3 december 2024
 • Locatie: Brunel Amsterdam, Nederland

Masterclass Kernenergie

 • Datum: 22 oktober 2024
 • Locatie: Reactorcentrum Petten, Nederland

Masterclass A.I.

 • Datum: 27 november 2024
 • Locatie: Shell Campus Den Haag, Nederland

E-learning

Bij deelname aan dit onboardingsprogramma krijg je gratis toegang tot onze e-learning. Met maar liefst 9 uur aan lesmateriaal (in het Engels) verbreed jij je kennis verder op de thema’s systeemintegratie en moleculen. Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van dit lesmateriaal.

Dit onboardingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor starters en professionals met diverse achtergronden die in de energietransitie (willen gaan) werken en weinig tot geen kennis van het onderwerp hebben of juist verdieping zoeken in bepaalde onderwerpen. De Masterclasses zijn in het Nederlands en worden op verschillende locaties in Nederland georganiseerd.

Het programma is geschikt voor zowel professionals die op eigen initiatief willen deelnemen als voor organisaties om aan te bieden aan hun nieuwe medewerkers. Samen met organisaties die mee willen doen, kijken we of we ons aanbod aan onderwerpen verder moeten uitbreiden om aan de behoefte te voldoen.

This programme is divided into 15 modules at 9 locations.

Module 1
 • Lecture 1 Wednesday 4 September 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Groen Gas
 • LocationKiwa KOAC Apeldoorn in Apeldoorn, The Netherlands
Module 2
 • Lecture 1 Tuesday 10 September 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Energiehubs
 • LocationNovar in Groningen, The Netherlands
Module 3
 • Lecture 1 Wednesday 18 September 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Energieplanologie
 • LocationGroningen, The Netherlands
Module 4
 • Lecture 1 Wednesday 2 October 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Waterstof
 • LocationNeptune Energy Netherlands B.V. in Den Helder, The Netherlands
Module 5
 • Lecture 1 Wednesday 9 October 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Batterij & Opslag
 • LocationRWE kantoor in Utrecht, The Netherlands
Module 6
 • Lecture 1 Thursday 17 October 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Warmtetransitie
 • LocationKoninklijke Haskoning DHV Groep B.V. in Amersfoort, The Netherlands
Module 7
 • Lecture 1 Tuesday 22 October 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Kernenergie
 • LocationEnergy & Health Campus in Petten, The Netherlands
Module 8
 • Lecture 1 Tuesday 5 November 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Netcongestie
 • LocationThe Netherlands
Module 9
 • Lecture 1 Wednesday 13 November 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Introductie in de Energietransitie
 • LocationAmsterdam, The Netherlands
Module 10
 • Lecture 1 Thursday 21 November 2024 08:30 - 17:30 Masterclass CCUS
 • LocationGasunie in Groningen, The Netherlands
Module 11
 • Lecture 1 Wednesday 27 November 2024 08:30 - 17:30 Masterclass A.I.
 • LocationEnergy Transition Campus Amsterdam (ETCA) in Amsterdam, The Netherlands
Module 12
 • Lecture 1 Tuesday 3 December 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Mobiliteit
 • LocationBrunel International in Amsterdam, The Netherlands
Module 13
 • Lecture 1 Tuesday 10 December 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Energietransitie in de Parktijk
 • LocationGroningen, The Netherlands
Module 14
 • Lecture 1 Wednesday 18 December 2024 08:30 - 17:30 Masterclass Windenergie
 • LocationGroningen Seaports in Delfzijl, The Netherlands
Module 15
 • Lecture 1 Tuesday 14 January 2025 08:30 - 17:30 Masterclass Energiehubs
 • LocationKoninklijke Haskoning DHV Groep B.V. in Amersfoort, The Netherlands
Bert Stuij, senior expert New Energy Business School

Bert Stuij

Bert Stuij (MSc.) is Senior Expert bij onze Business School en Manager Nationale Programma’s/Energie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Stuij werkt aan onze programmaontwikkeling en onderwijs met een specifieke focus op energietransitie. Bij RVO is Stuij verantwoordelijk voor beleid op het gebied van duurzame energie, energie-efficiëntie en energie-innovatie. In 2022 maakt hij deel uit van het Expertteam Energiesystemen 2050 van het ministerie van Klimaat en Energie van de Rijksoverheid. Eerder werkte Stuij in de private sector voor Shell en bij verschillende semi-private instellingen (Novem) en overheidsinstellingen (SenterNovem, AgentschapNL).

Foto Ruud Paap, expert Groen Gas New Energy Coalition

Ing. Ruud Paap, MBA

Ruud Paap is projectmanager en expert groen gas bij New Energy Coalition en werkt daarnaast voor Platform Groen Gas en TKI Nieuw Gas.

Earl Goetheer, Scientific Programme Advisor New Energy Business School

Earl Goetheer

Earl Goetheer is hoogleraar aan de TU Delft (specialisatie: energieopslag) en chief technology officer bij High Tech XL (een durfbouwbedrijf). Hij heeft een PhD in chemische technologie van de Technische Universiteit Eindhoven en een MSc in organische chemie en procestechnologie van Wageningen Universiteit. In zijn carrière (waaronder als Principal Scientist bij TNO) van meer dan 20 jaar in de chemische technologie heeft hij deelgenomen aan een aantal grote internationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van koolstofafvang en -gebruik (CCUS)-technologie (CASTOR, CESAR, CAPRICE, OCTAVIUS, ICAP ). Hij heeft meer dan 100 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en bezit meer dan 60 patenten op het gebied van procestechniek.

Noteer bij stap 2 van het registratieformulier in het opmerkingenveld welke 5 Masterclasses je wil volgen.

Register

You can easily register online for this programme.

Participant(s)

Participant#1


Billing information

Invoice details

  Contact details invoice

  Contact details invoice

   Payment

   Choose a payment method   Other programmes within this theme

   Masterclass Energieplanologie
   Offline programme

   Masterclass Energieplanologie

   • 18 Sep 2024
   • Groningen, The Netherlands
   Intensive Course Energy System Integration
   Offline programme

   Intensive Course Energy System Integration

   • 16 Oct 2024 - 18 Oct 2024
   • The Netherlands
   Masterclass Warmtetransitie
   Offline programme

   Masterclass Warmtetransitie

   • 17 Oct 2024
   • Amersfoort, The Netherlands